top of page

Integritetspolicy

Integritetspolicy – CreöHem AB

 

För oss på CreoHem är det viktigt att vara helt transparenta, både hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in. I denna policy för integritet och marknadsföring förklarar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig som besökare och kund.

1. Allmänt

 

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (“integritetspolicy”) beskriver hur Creöhem AB, org. nr 559179-1008, ÄTRASTIGEN 5 A 311 38 Falkenberg, e-mail: info@creohem.se (“CreoHem”, “vi”), samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller då CreoHem ingår avtal med kund som köper tjänster utav CreoHem. Integritetspolicyn gäller även för besökare till CreoHems webbplatser. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

2. Personuppgiftsansvar

 

2.1. CreoHem som Personuppgiftsansvarig CreoHem är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som kund eller besökare till vår webbsida och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

2.2. CreoHem som Personuppgiftsbiträde CreoHems kunder är i sin tur personuppgiftsansvariga för personuppgifter de samlar in och delger CreoHem, vid till exempel marknadsföring via sms mot kundens målgrupp som innehåller personuppgifter (till exempel namn, telefonnummer). CreoHems roll blir då som Personuppgiftsbiträde till våra kunder. Detta är något som CreoHem har tagit fram tillsammans med våra juridiska partners och är ett personuppgiftsbiträdesavtal som gäller alla kunder till oss som anlitar oss som biträde.

 

2.3. Kund som Personuppgiftsansvarig Om du delger personuppgifter genom att till exempel ge leverantörer inloggning till er webbplats, är det viktigt att du säkerställer att just personuppgifter inte delges åtkomst – alternativt att du skriver biträdesavtal med din leverantör. Detta är något som är viktigt främst för dig som kund att vara medveten om och du behöver som personuppgiftsansvarig då se till att du har ett biträdesavtal med instruktioner till din leverantör.

 

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

 

3.1. För att du ska kunna besöka vår webbplats och få en så bra upplevelse som möjligt, få viss information eller nyhetsbrev eller ingå avtal med oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

 

3.2. CreoHem samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår avtal med oss, när du deltar på ett event CreoHem anordnar eller på annat sätt har kontakt med CreoHem. Informationen som samlas in från dig vid köp av våra tjänster eller vid begärd information om våra tjänster krävs för att du ska kunna ingå avtal med CreoHem och för att CreoHem ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

 

4.1. För dig som är kund till CreoHem De personuppgifter CreoHem samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp av våra tjänster är: Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer) Adress Telefonnummer och e-postadress Betalningsuppgifter Kundnummer IP-adress och information om din användning av CreoHems webbplats

 

4.2. För dig som är besökare till vår webbplats De personuppgifter CreoHem samlar in och behandlar om dig som besökare till vår webbplats är: Namn Adress Telefonnummer och e-postadress IP-adress och information om din användning av CreoHems webbplats. Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du använder dig av vårt nyhetsbrev, blogg och sociala kanaler samt vilka event du anmält dig till.

 

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

 

5.1. För dig som är kund till CreoHem: Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar CreoHem dina personuppgifter i syfte att:

 

• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av avtal mellan parterna, fakturering och tillhanda- hållande av våra tjänster och support

• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter

• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende CreoHems och utvalda samarbetspartners tjänster

•Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben eller sociala kanaler

•Bedöma vilka betalningsmodeller vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar

• Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner; Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknad sundersökningar, statistik, affärsupp- följning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster.

 

5.2. För dig som är besökare till vår webbplats Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt Mer information finns att tillgå via CreoHems cookiepolicy. I annat fall lagras personuppgifter när:

• Du laddar ner en guide eller annan fil via ett formulär

• Du startar en chat

• Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller önskar mer information från oss om våra tjänster

• På annat sätt lämnar över personuppgift er till oss digitalt, exempelvis via kontakt- formulär eller anmälan till utbildning, event och seminarium

 

Utöver uppräkningen ovan behandlar CreoHem personuppgifter om besökare av vår webbplats även i syfte att:

 

• Tillhandahålla specialerbjudanden

•Möjliggöra kommunikation med dig som besökare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt

•Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

bottom of page