Projekt: Villa Skomakarns

Färdigställs under 2020